[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
Ovo je primjer HTML naslova s linkom.

vijesti i informacije

Automatski prijenos iz centralnog obračuna plaća (COP) i prijenos povijesnih podataka iz sustava INLINE u COP

Koristimo ovu priliku obavijestiti Vas o mogućnosti automatskog prijenosa svih obračuna iz Centralnog Obračuna Plaća (COP) u programski paket „InLine“ , s ciljem usklađivanja osobnih odbitaka i poreza. Zahvaljujući našoj podršci nećete morat...

OBRAZAC JOPPD - IZVJEŠĆE O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU TE DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zamjenju...

Kreirali smo novu društvenu mrežu - tracedance4.me

Krajem 2012. na adresi www.tracedance4.me startala je nova društvena mreža za profesionalne plesače i ljude koji vole ples, kreirana u FORTIUS INFU. Tracedance4.me je nastala u suradnji sa talijanskim ple...

1
2